Jongeren denderen door in dada’s voetspoor

Jongeren denderen door in dada’s voetspoor

Aan de vooravond van de matinee intime van 29 oktober ontving stichting de Nwe Stijl het verheugende bericht dat het Tilburgse Jopiefonds het aangevraagde subsidiebedrag voor het educatieve aforismeproject met Tilburgse jongeren volledig heeft gehonoreerd. Uiteraard...