Publicatie

Op het programma voor de lange termijn van DS@T staat o.m. de (her)uitgave van een publicatie die gerelateerd is aan De Stijl, het dadaïsme en Tilburg.

Zo hoopt DS@T een herziene en geactualiseerde versie van ‘Tilburg Absurdistan?’ door kunsthistoricus Ingrid Luycks het licht te doen zien. In deze publicatie wordt het hedendaagse Tilburgs absurdisme in een historisch-filosofische context geplaatst tegen de achtergrond van o.a. het dadaïsme van weleer. Deze uitgave, die geheel is uitverkocht, geldt als een scherpe analyse van de ironisch-schurende manier waarop (een deel van de) kunst in Tilburg zich manifesteert. In de figuur van Theo van Doesburg zijn zowel De Stijl als dada verenigd.

Het streven is dat de publicatie in april 2022, wanneer het 140 jaar geleden is dat Antony Kok werd geboren en ook het lichtobject gerealiseerd zal worden, zal verschijnen. De publicatie is bedoeld voor inwoners en bezoekers van Tilburg, maar kan ook als relatiegeschenk dienen. Om die reden hoopt DS@T de publicatie ook in het Engels te laten vertalen. Met deze uitgave verwacht DS@T bij te dragen aan een herijking, verrijking en verbreiding van het cultuurhistorisch erfgoed van Tilburg.