Architectuur

Architectuursymposium in samenwerking met CAST en De Kennismakerij in de LocHal in de Spoorzone, voorjaar 2022. Plaats van handeling: de LocHal.

Centraal staat de vraag of het verleden, en in het bijzonder de vernieuwingsgedachte van De Stijl van betekenis is voor de huidige manier van bouwen en het denken daarover. Ditzelfde geldt voor die andere vernieuwingsbeweging uit de vorige eeuw, het Bauhaus, dat in 2019 zijn honderdjarig jubileum vierde.

 Uitgangspunten / discussievragen symposium

De Stijl en Bauhaus stond als vernieuwende kunstbewegingen een nieuwe, betere maatschappij voor ogen. De kunsten in de breedste zin van het woord zouden de sleutel daartoe zijn.

Inmiddels zijn we honderd jaar verder en hebben zich revolutionaire veranderingen voltrokken in de samenleving die stedenbouwkundige en architectonische opgaven en oplossingen vereisen. De vraag dringt zich op of architectonische en stedenbouwkundige principes en uitgangspunten van het ‘nieuwe bouwen’ anno 2020 nog een rol spelen of dat zouden moeten doen bij de ontwikkeling van gebieden als de Tilburgse Spoorzone. Of, om de vraag in een bredere context te trekken: zijn er nog ‘idealistische’ principes en uitgangspunten bij het bouwen en herontwikkelen anno 2020?