The Future is Female – 30 november 2017

SOIREES INTIMES DeStijl@Tilburg

In navolging van de ‘soirees intimes’ van een eeuw geleden die door Theo van Doesburg en Antony Kok vanuit café-restaurant Albert Janssen in Tilburg werden geëntameerd worden met diverse partners en op verschillende locaties in de stad uiteenlopende ‘soirees’ intimes’ georganiseerd onder meer in museum De Pont en in de Spoorzone.

The future is female 30 november 2017

Dubbeljubileum 100 jaar De Stijl én 100 jaar Vrouwenkiesrecht

Eind november 2017 organiseerde De Stijl@Tilburg een ‘diner culturel’ met vijf vrouwen des vaderlands, en met Hanneke Groenteman als gespreksleider. Plaats van handeling was de toen net gerenoveerde Polygonale Loods in de Tilburgse Spoorzone waar het splinternieuwe restaurant EVE zich had gevestigd. Honderdvijftig gasten waren getuige van een bijzondere gebeurtenis. Aanleiding voor de bijeenkomst was de viering van 100 jaar De Stijl én 100 jaar ( passief) Vrouwenkiesrecht.

Hieronder kunt u kijken naar een filmimpressie van een memorabele avond in de Tilburgse Spoorzone.

Achtergrond cultureel diner The Future is Female: 

Het projectteam van DeStijl@Tilburg constateerde dat voor de internationale Stijlbeweging (waarvan oprichter Theo van Doesburg de eerste contouren in Tilburg schetste) met name de vernieuwingsgedachte een sleutelbegrip was. Op alle maatschappelijke fronten moest de nieuwe eeuw ánders, béter. Ondanks deze vernieuwingsgezindheid waren het 100 jaar geleden echter vooral mannen die binnen De Stijl de dienst uitmaakten.

En de projectleiders stelden ook vast dat anno 2017 de kaarten in de culturele wereld anders zijn geschud: in 2017 telde Nederland op enig moment maar liefst 5 vrouwen die binnen hun vakgebied de eretitel Vrouw des Vaderlands kregen. Behalve Denker des Vaderlands Marli Huijer en Dichter des Vaderlands Esther Naomi Perquin zijn dit de (Tilburgse) Componist des Vaderlands Mayke Nas, Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman en Fotograaf des Vaderlands  Robin de Puy. Helaas moest Robin de Puy zich wegens ziekte afmelden maar zij kreeg een waardige vervanger in de persoon van Jessica van Geel die een boeiende bijdrage over de vrouwen achter de mannen in De Stijlbeweging hield.

 

 

Coming of age

We kwamen thuis en niemand wist meer wie we waren. We hadden
benen gekregen. Borsten. Billen. We konden roken zonder
hoesten, schrikken zonder gillen. We waren eindelijk
volmaakt. Niemand kende onze naam.

Tot dat punt bestond de wereld voor andermans ogen. Nu knapten we
uit huwelijksbanden, vredesverdragen, de omhelzing van het
ouderlijk huis. We stonden op de middenstip,

het geluid van wat breekt schoot als een pijl door de hoge herhaling
van bogen, de kerk door, de straat op. We grepen de macht
die was ontglipt. We hadden tijd.

Niemand kende onze naam. We voelden ons heimelijk God,
verfden onze ogen, voelden ons vlees. En wat kwam
van ons vlees. Aan weerszijden bleef de verwachting
in leven: begrip, geduld, een mand vol vuile was
waarin we ons onopgemerkt bewogen.

Het werd tijd. We waren op de hoogte: straks kwam de duizeling
van ijle lucht. De eenzaamheid. Straks braken vorm en lijn.
Maar wij waren een ander en uit een ander keer je
niet meer terug. We schreven onze naam.
‘Wie boven is kan niet beneden zijn’.

Ester Naomi Perquin ( bij diner culturel Vijf Vrouwen des Vaderlands 3 november 2017)

—-

Parallel aan het jubileum van De Stijl viel in 2017 ook 100 jaar (passief) Vrouwenkiesrecht te vieren. Een doorbraak van jewelste was het toen in die nog jonge 20e eeuw ook de andere helft van Nederland een stem in het maatschappelijk bestel verwierf.

In Tilburg werd 100 jaar na dato de vernieuwingsgedachte van De Stijl én die van het Vrouwenkiesrecht met THE FUTURE IS FEMALE tegen het hedendaagse licht gehouden. Daarbij wisten de koplopers in de cultuurwereld van vandaag met hun inspirerende  optredens onder leiding van de éminence grise van de journalistiek Hanneke Groenteman het verleden met het hier en nu te verbinden.

Met de beeldregistratie wil het projectteam van DeStijl@Tilburg de Tilburgers betrekken bij deze avond die volledig gevuld was met gesproken columns en gedichten, een preek, een interactieve compositie, met scherpzinnige dialogen en vraaggesprekken.