Wie is wie?

De overkoepelende stichting Forum Kunst & Cultuur Tilburg heeft onder de naam De NWEStijl@Tilburg een nieuwe gedaante aangenomen die meer recht doet aan de aard van haar culturele activiteiten.

Het projectteam De Stijl@Tilburg bestaande uit kunsthistoricus Ingrid Luycks en beeldend kunstenaar Tine van de Weyer organiseert onder deze vlag een even compact als divers programma. Uitgangspunt daarbij is de vernieuwingsgedachte van kunstbeweging De Stijl die 100 jaar geleden ontstond. Het programma bestaat uit tal van laagdrempelige onderdelen die gericht zijn op intensieve publieksparticipatie van zowel bewoners als bezoekers van Tilburg. Ook voor jongeren worden specifieke projecten en events georganiseerd. DeStijl@Tilburg werkt samen met diverse partners binnen en buiten de stad.

Stichting De NWE Stijl@Tilburg
p/a J.P. Coenstraat 1e
5018 CN Tilburg

KvK-nummer: 717 085 96

Onze stichting heeft sinds 1 januari 2021 de culturele ANBI-status. Culturele ANBI’s genieten belastingvoordeel. Er zijn voor donateurs regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het ANBI nummer is: RSIN 858819132

Bestuur:
Voorzitter: dhr. W.H.J.G. (Willem) Bongaarts,
Secretaris: dhr. J. (Jan) van Kessel
Penningmeester: dhr. U. (Uli) Hirschberg
Bestuurslid: dhr. T. (Ton) van der Hagen

De bestuursleden van DeStijl@Tilburg verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

DeStijl@Tilburg is verheugd te mogen samenwerken met een groot aantal diverse partners:

– De Pont
– Bibliotheek Midden-Brabant
– Zuidelijk Toneel
– Odulphuslyceum
– Theresialyceum
– 2college
– Amarant/Woodworks
– Erfgoed Tilburg
– Stadstuin Theresia
– KunstLoc
– Fontys Hogeschool voor de Kunsten
– Diverse kunstenaars en dichters

—-

Tine van de Weyer (links) & Ingrid Luycks

Contact
ingrid@destijltilburg.nl
06-22800638
tine@destijltilburg.nl
06-24126539

p/a Nieuwlandstraat 31
Tilburg