Wie zijn wij?

Stichting De NWE Stijl@Tilburg
p/a J.P. Coenstraat 1e
5018 CN Tilburg
KvK-nummer: 717 085 96

Bestuur:
Voorzitter: dhr. J. (Jo) Jongen
Secretaris: dhr. J. (Jan) van Kessel
Penningmeester: dhr. U. (Uli) Hirschberg
Bestuurslid: dhr. T. (Ton) van der Hagen
De bestuursleden van DeStijl@Tilburg verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
Sinds 1 januari heeft De NWE Stijl@Tilburg de culturele ANBI-status. Culturele ANBI’s genieten belastingvoordeel. Er zijn voor donateurs regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Het ANBI nummer is: RSIN 858819132

Projectleiding:
Ingrid Luycks ( kunsthistoricus)
ingrid@destijltilburg.nl
06-22800638
Tine van de Weyer ( beeldend kunstenaar)
tine@destijltilburg.nl
06-24126539

Comité van Aanbeveling:
Riek Bakker, stedenbouwkundige
Hanneke Bedaux-Schouten, kunsthistorica/Gastatelier Leo XIII
Jan Boelhouwer, waarnemend burgemeester Waalre, voormalig lid Tweede Kamer
Jacq. de Brouwer, architect Bedaux – de Brouwer Architecten
Paul Cornelissen, cultureel ondernemer
Wim van de Donk, rector magnifcus van de Universiteit van Tilburg (voorheen commissaris van de
koning(in) van Brabant)
Jessica van Geel, historicus, en auteur van onder meer ‘I love you, Rietveld’
Chantal Gulickx, directeur gebiedsontwikkeling Triborgh, lid directie Van der Weegen
Verily Klaassen, Hoofd Kunstzaken Rabobank
Peter Kok, directeur Bibliotheek Midden-Brabant
Rob Kok, achterneef van Antony de Kok
Rien van Linschoten, ondernemer – Linschoten Beheer BV,
Marlous Mutsaers, voorzitter Winkeliers Binnenstad Tilburg
Esther Porcelijn, filosoof en voormalig stadsdichter van Tilburg
Berend de Vries, voormalig wethouder Tilburg (o.a. Ontwikkeling Spoorzone)

Partners:
– Museum De Pont
– Bibliotheek Midden-Brabant
– Zuidelijk Toneel
– Odulphuslyceum
– Theresialyceum
– 2college
– Amarant/Woodworks
– Erfgoed Tilburg
– Stadstuin Theresia
– KunstLoc
– Fontys Hogeschool voor de Kunsten
– Diverse kunstenaars en dichters