Actueel

Proeflopen ‘In de Sporen van De Stijl’

Binnenkort wordt de digitale wandeling ‘In de Sporen van De Stijl’, waarin de performers Serge van Duijnhoven en Esther Porcelijn de wandelaar meenemen, getest met een aantal ‘proefwandelaars’. Waar nodig zal ‘In de Sporen van De Stijl’ worden aangepast.

DeStijl@Tilburg hoopt de wandeling dit voorjaar in nauwe samenwerking met Citymarketing te lanceren.

Bekijk om alvast in de stemming te komen de appetizer:


Hotel Central in Tilburg

Sinds enige tijd heeft Hotel Central, gelegen aan de Spoorlaan in Tilburg pal tegenover het centraal station, een nieuwe eigenaar. Deze wil het pand, een prijswinnend ontwerp van Casper van den Beld uit 1929 en inmiddels rijksmonument, geheel in oude luister en ornamentiek herstellen.
Begin van de vorige eeuw, voltrok zich op deze plek de incubatie van de vernieuwende kunstbeweging De Stijl, toen de voorganger van Hotel Central hier nog gevestigd was: hotel-café-restaurant Albert Janssen. In het kader van de voorgenomen restauratie heeft DeStijl@Tilburg (DS@T) voorgesteld om bij de restauratie op een subtiele manier te refereren aan deze markante episode in de geschiedenis van Tilburg. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan het prachtige interieur van het hotel.

Het was op deze plek waar in 1915 een aantal kunstvernieuwers elkaar ontmoette en spraakmakende avonden organiseerde, met Theo van Doesburg als grote motor. Deze was tijdelijk onder de rook van Tilburg gelegerd vanwege de Eerste Wereldoorlog. Van Doesburg c.s. ontwikkelden ideeën voor een betere samenleving middels nieuwe kunstvormen.
Dit gedachtegoed zou in 1917 resulteren in de kunstbeweging De Stijl. In dat jaar werd het gelijknamige tijdschrift In Leiden ten doop gehouden. De beweging zou nadien internationaal grote bekendheid krijgen. De incubatietijd van De Stijl ligt echter in Tilburg, en wel op de plek van het huidige Hotel Central. DS@T beoogt door een aantal ingrepen de genius loci, de geest van de plek, op te roepen en de aandacht te geven die deze verdient, zowel in het hotel als erbuiten. Hotel Central vormt een onderdeel van de digitale stadswandeling ‘In de Sporen van De Stijl’. Bovendien zullen er hedendaagse ‘soirees intimes’ georganiseerd worden die het verleden met het heden verbinden.

Voorstellen t.a.v. Hotel Central
Elke kamer zal vernoemd worden naar een van de aangesloten kunstenaars en overige betrokkenen bij de beweging De Stijl. Zo krijgt elke kamer een eigen sfeer en eigen accenten.

Met als belangrijkste betrokkenen:
Theo van Doesburg, beeldend kunstenaar, typograaf, dichter, redacteur, architect; de grote motor achter de beweging en het tijdschrift.

Antony Kok, Van Doesburgs boezemvriend en klankbord, medeoprichter van De Stijl, alsmede spoorbeambte, pianist en bedenker van aforismen, was destijds woonachtig op steenworp afstand van het hotel, in de Tuinstraat.

Nelly van Doesburg, geboren Van Moorsel, Doesburgs derde vrouw. Trad op als pianiste onder haar artiestennaam Pétro van Doesburg. Na Van Doesburgs dood zou zijn diens nalatenschap beheren en promoten.

Maurits Manheim, woonde destijds in het hotel en bracht waarschijnlijk Kok en Doesburg met elkaar in contact, was werkzaam bij Elias’ Wollenstoffenfabriek.

Lena Milius, Doesburgs tweede vrouw, woonachtig in Tilburg, eveneens werkzaam bij Elias’ Wollenstoffenfabriek. Zij zou zich blijven inzetten voor De Stijl, ook na de scheiding met Van Doesburg.

Frie Milius, zusje van Lena, had een kortstondige verhouding met Van Doesburg.

Kurt Schwitters, bekende Duitse dadakunstenaar, logeerde geregeld in Tilburg en was medeorganisator van de soirees intimes.

Evert Rinsema, samen met Van Doesburg in 1915 gemobiliseerd op de Regte Heide, was schoenmaker uit Friesland, had veel interesse in filosofie en zou zich als Stijlkunstenaar manifesteren.

Thijs Rinsema, broer van Evert, eveneens schoenmaker en beeldend kunstenaar, aangestoken door de ideeën van De Stijl en dada; werkte soms samen met Kurt Schwitters voordat deze naar Noorwegen vluchtte voor de nazi’s in 1937.

Agnita Feis, dichteres, eerste vrouw van Theo van Doesburg.

Voormannen en -vrouw van De Stijl, allen gedurende kortere of langere tijd verbonden met de beweging:
Piet Mondriaan
Gerrit Rietveld
Bart van der Lek
J.J.P. Oud
Truus Schröder-Schräder

Dadaïsten:
I.K. Bonset
Tristan Tzara,
Hugo Bal
Emmy Hennings
Sophie Taeuber
Hans Arp