Een monument van God

Een monument van god

HZT Expeditietheater in de Nwe Vorst 16.00 en 19.30u
21/22 oktober 2017 

Het Zuidelijk Toneel maakt samen met Tamar Blom van mime collectief Wild Vlees de voorstelling Een monument van god. Honderd jaar geleden werd De Stijl opgericht. Het best bewaarde geheim van Tilburg is dat hier de bakermat lag van deze kunststroming én dat Tamar er opgroeide. Het Zuidelijk Toneel maakt nu, 100 jaar later, samen met Brabantse jongeren een voorstelling, geënt op het gedachtegoed van De Stijl.

Na 100 jaar kijken wij – in de 7de editie van HZT’s jongerentraject Expeditie Theater –  terug op kunststroming De Stijl. Wat heeft het ons gegeven?

De kunstenaars van De Stijl voerden een strenge zoektocht naar structuur, evenwicht en harmonie. Hoeveel is hier van over? Wat gebeurt er als we het raamwerk van hun strengheid over onze huidige wereld leggen? Blijft het dan nog overeind of komen we er achter dat de wereld allesbehalve gestructureerd, harmonisch of evenwichtig is?

Een monument van god is een poging onze huidige tijd te duiden en weer te geven en een poging Zijn monument bloot te leggen in een fysieke, beeldende voorstelling.Een voorstelling waarin negen jongeren op een staat van onverschilligheid reflecteren, hun zorgen delen en hun hoop uitspreken.

De regie van Expeditie Theater #7 is in handen van Tamar Blom van het performance-collectief Wild Vlees dat ontstaan is op de Mime opleiding in Amsterdam. Het collectief onderzoekt maatschappelijke structuren en thema’s om die in beeld en lijf te vertalen.