Social Wall

Bekijk hier onze laatste tweets, Instagram en Facebook posts.

De gewezen voorzitter van Stichting NWStijl@ Tilburg, Willem Bongaarts, is per 1 september opgevolgd door Jo Jongen. Na zijn studie aan de TU-Delft afdeling Bouwkunde heeft Jo Jongen tot 1988 aanvankelijk als stedenbouwkundige en later als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling bij de gemeente ...Tilburg gewerkt. Hij kent onze stad dus op zijn duimpje.

Image for shared link
Jo Jongen nieuwe voorzitter van de NWStijl@Tilburg.nl - De Stijl @ Tilburg

De gewezen voorzitter van Stichting NWStijl@ Tilburg, Willem Bongaarts, is per 1 september opgevolgd door Jo Jongen. Na zijn studie aan de TU-Delft...

destijltilburg.nl

HOEWEL DE WERELD DOOR RAAST IS DIT TOCH EEN MOMENT OM EVEN BIJ STIL TE STAAN.
Willem heeft met volharding en oneindig geduld de Stichting op koers en dicht bij de doelstelling gehouden om de wederkerigheid van de Stijl en de stad Tilburg beleefbaar en zichtbaar te maken. Onder zijn leiding is, ...mede dankzij de initiatieven van Stichting De NWE Stijl, duidelijk geworden dat de Stijl in haar streven naar nieuwe kunstuitingen sterke verwantschap heeft met de stad Tilburg die het voortdurend zoeken naar nieuwe inhoud en betekenissen in haar DNA heeft verankerd.

De sporen van de Stijl zijn onder leiding van Willem Bongaarts toegankelijk gemaakt, de context, de betekenis en dynamiek van de Stijl ten tijde van het ontstaan in Tilburg zijn ontsloten.

Bestuur en projectleiders spreken hun grote dank en waardering uit voor de inzet, de vasthoudend-heid en de betrokkenheid van Willem in zijn voorzittersrol. Zijn vermogen om personen en/of instanties op integere wijze met elkaar te verbinden is van grote waarde geweest voor Stichting De NWE Stijl.

https://destijltilburg.nl/2022/07/01/willem-bongaarts-neemt-afscheid-als-voorzitter-van-stichting-de-nwe-stijl/

Image for shared link
Willem Bongaarts neemt afscheid als voorzitter van Stichting De NWE Stijl - De Stijl @ Tilburg

Al vele jaren, vanaf 2014, is Willem Bongaarts actief in Stichting de NWE Stijl, sinds 2017 in de rol van Voorzitter. Geruime tijd geleden heeft...

destijltilburg.nl

Stand van Zaken aforisme Antony Kok 31 maart 2022 om 11.30u. De basisconstructie staat nu op het dak in de Spoorzone. Vanaf maandag 4 april krijgen de letters volume gevolgd door licht.

Tenslotte staat er een zin die meer dan een eeuw geleden aan het begin van die krankzinnige 20e eeuw ...door dichter, pianist, maecenas en commies bij de Spoorwegen, Antony Kok werd opgetekend.
DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA'S VOETSPOOR

Een zin die in het huidige voortrazende tijdsgewricht nog uiterst actueel is en ons stimuleert tot reflecteren. Op 18 april, de 140e verjaardag van de dichter, geeft Tilburg met dit eerbetoon zichzelf een belangrijk kunstwerk cadeau. Oud en nieuw verbonden in de tijd.

Het spel is op de wagen.....in alle vroegte en in ijzige kou met groot materieel starten vandaag de werkzaamheden om het aforisme Antony Kok op dak in Spoorzone te plaatsen. Vandaag en morgen de basisconstructie en vanaf maandag 4 april de 41 letters van de tekst: DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN ...DADA'S VOETSPOOR.

DE WERELD VAN HEDEN......

De rijplaten liggen.
Morgen, donderdag 31 maart rijdt om 6u 's ochtends de hijskraan voor bij Gebouw 79 in de Spoorzone die de 42 letters van het aforisme op het dak gaat hijsen.
En dan maar hopen dat daags erna op 1 april, dag 1 van de montage, de ...sneeuw geen roet in het eten zal gooien.

𝗕𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗮𝗻𝗮𝗳 𝗵𝗲𝘁 𝗱𝗮𝗸 𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻𝘂𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗮𝘁𝘀.

Afgelopen week zijn op het dak van gebouw 79 in de Tilburgse Spoorzone (boven RAW en Ontdekstation013) de ‘pootjes’ geplaatst... die over een paar weken het 70 meter lange lichtkunstwerk naar een tekst van Antony Kok ‘DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA’S VOETSPOOR’ zullen dragen.

In de metaalwerkplaats van Segno d Arte in Groot-Ammers wordt intussen hard gewerkt om de constructie gereed te krijgen. Afgelopen week kwamen de diverse stalen onderdelen retour van de verzinkerij voor verdere montage door lichtreclamebedrijf Buijs uit Den Haag. Deze montage zal de komende week plaatsvinden. Tegelijkertijd zullen vanuit DeStijl@Tilburg voorbereidende werkzaamheden worden getroffen v.w.b. opruimen van het voorterrein bij RAW en Ontdekstation om op een veilige manier de montage ter hand te kunnen nemen die van 1 tot 14 april zal plaatsvinden.

De kunstbeweging De Stijl ontstond aan het eind van de Eerste Wereldoorlog als reactie op een buitengewoon woelige tijd. De kunstenaars van De Stijl wilden destijds de dynamiek van het moderne leven verbeelden; zij zochten de mooie, positieve wereld van morgen zo valt te lezen in een tekst in het Kunstmuseum in Den Haag. Dat de presentatie van dit kunstwerk op 18 april a.s. dat met die raadselachtige en tot de verbeelding sprekende zin een eerbetoon wil zijn aan een van de godfathers van deze kunstbeweging, de Tilburger Antony Kok, zou plaatsvinden op het moment dat de wereld opnieuw in brand vliegt is op zijn minst een opmerkelijk toeval. Een ontwikkeling die niemand had kunnen bevroeden. Het lijkt alsof het kunstwerk een signaal wil geven.
De grafisch kunstenaars Jac de Kok en Marieke van der Schaar tekenden voor het ontwerp ervan.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗩𝗿𝗼𝘂𝘄𝗲𝗻𝗱𝗮𝗴 2022 𝗺𝗲𝘁 𝗟𝗲𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗡𝗲𝗹𝗹𝘆 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗯𝗹𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻

Wie ‘De Stijl’ zegt noemt oprichter Theo van Doesburg, ...Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en wellicht nog enkele andere heren. Bij het afscheid van voorman Theo van Doesburg in 1931 waren het echter twee vrouwen die hem als enigen uitgeleide deden. De Tilburgse Lena Milius, zijn muze die in de Zomerstraat 11 woonde en waarvoor Van Doesburg zijn eerste vrouw verliet en haar vriendin Nelly van Doesburg die behalve de artistieke kompaan van Van Doesburg zich na Lena zijn derde echtgenote mocht noemen. Over het afscheid van Van Doesburg schreef Lena Milius aan haar vriend Antony Kok: ‘Ik ben er naar toe gegaan om voorgoed afscheid van Does te nemen én omdat Nelly hem zoo heel gelukkig heeft gemaakt’. Na de oorlog was Lena Milius een belangrijke bron voor historici als ooggetuige van de vroege jaren van De Stijl.

https://destijltilburg.nl/2022/03/08/internationale-vrouwendag-met-lena-en-nelly-in-de-startblokken/

De ontwikkeling van het aforisme van Antony Kok is in volle gang. De tekst DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA'S VOETSPOOR zal vanaf 18 april vanaf het dak van Gebouw 79 in de Spoorzone Tilburg te zien zijn. Over een lengte van 70 meter vormt deze tekst dan tot in lengte der jaren een ...letterlijk lichtend baken in het hart van de stad.

Vanaf 2017 werkt Stichting DeNweStijl@Tilburg al toe naar deze kroon op het werk. De vuistdikke dossiermappen zijn de stille getuigen van het inhoudelijk en technisch gepalaver, de vele overleggen met ambtenaren en sponsoren, met gemeentelijke en provinciale bestuurders. De crowdfunders die ons (met grote dank) ter wille waren met grote en kleine financiële bijdragen. Voor Tilburg geldt: het ijzer wordt NU gesmeed. Niet voor bommen of mortieren maar voor poëzie van ruim een eeuw geleden die onze stad in vuur en vlam zal zetten.

Vandaag kunt u het binnenwerk bekijken en in de eerste twee weken van april gaan de letters op het dak. Louwen mag. Op afstand. Op Tweede Paasdag, 18 april, zal bij het ondergaan van de zon onze jarige burgemeester in een jarige stad Tilburg de 140e verjaardag van de Tilburgse stadsdichter avant la lettre Antony Kok in het licht zetten. Het kunstwerk is een blijvende hommage aan deze aan De Stijlbeweging verbonden dichter/schrijver én spoorwegbeambte die als boezemvriend van Theo van Doesburg ergens een soort peetvader van De Stijl mag heten.

De uitvoering is in handen van fa. Segno d'Arte in Groot-Ammers en fa. Buis in Den Haag.

Op de website van het Stedelijk Museum kwamen we een aardige blog tegen over het werk 'Riet-Fruit-Veld' van Ger van Elk. Zoals in veel van zijn werk, geeft Ger van Elk in Riet-Fruit-Veld commentaar op de kunstgeschiedenis.

Omdat zowel Mondriaan en De Stijl als de conceptuele ...kunst sterk zijn vertegenwoordigd in het Stedelijk Museum, is Riet-Fruit-Veld een prachtige aanvulling op de collectie aldaar. Lees de volledige blog via onderstaande link.

https://www.stedelijk.nl/nl/digdeeper/schenking-ger-van-elk

#destijl #destijltilburg

Image for shared link
Schenking Ger van Elk

Zoals in veel van zijn werk, geeft Ger van Elk in Riet-Fruit-Veld commentaar op de kunstgeschiedenis. Het bovenste deel van de voorstelling wordt...

www.stedelijk.nl

De in Rotterdam geboren Antony Kok was 26 jaar toen hij in Tilburg kwam wonen, de eerste 10 jaar bij slagerij De Brouwer, op nummer 58 in de Tuinstraat (hoek Telefoonstraat). Op steenworp afstand van zijn werk: in datzelfde jaar was hij als beambte aangenomen bij het station in Tilburg waar hij tot... zijn pensioen in 1943 zou blijven. Kok was muzikaal, hij speelde naar verluidt ‘voortreffelijk’ piano, was geïnteresseerd in beeldende kunst en las veel op gebied van literatuur, kunst en filosofie. In augustus 1914 hebben Kok en Theo van Doesburg elkaar ontmoet, waarschijnlijk bij Café-Restaurant-Hotel Albert Janssen, het huidige Hotel Central tegenover het station. Het werd een innige vriendschap tot Van Doesburgs dood in 1931. Kok werd een belangrijk klankbord voor Van Doesburg, de initiator en grote motor van De Stijl, getuige hun uitgebreide correspondentie. Kok ondertekende beide stijlmanifesten en zou de beweging ook in financieel opzicht blijven steunen. Onder de bezielende leiding van ‘Does’ ging Kok zich toeleggen op het schrijven van klankgedichten, waarvan er twee, Nachtkroeg en Stilte + Stem (vers in W) in De Stijl zouden verschijnen, zij het niet zonder eerst stevig door Does geredigeerd te zijn. Na verloop van tijd liet Kok zijn dichterlijke ambities varen, om zich geheel toe te leggen op het schrijven van aforismen, korte, tot nadenken stemmende spreuken. Het werden er duizenden. Eén daarvan zal vanaf 18 april, Koks 140ste geboortedag, als eerbetoon aan Tilburgs grootste spoorzoon als 70 meter lang lichtobject op gebouw 79 geplaatst worden: De wereld van heden raast door in Dada’s voetspoor.

Op de foto v.l.n.r. Antony Kok, Nelly en Theo van Doesburg.

#dadasvoetspoor #antonykok #destijl #destijltilburg

Afgelopen maandag stond er een mooie necrologie van Hans Janssen in de NRC. 'Hij begreep hoe Mondriaan keek, zocht en schilderde'. Zijn exposities over De Stijl waren baanbrekend. Hans Janssen was een groot kenner van de kunst van Mondriaan.

De in Rotterdam geboren Antony Kok was 26 jaar toen hij in Tilburg kwam wonen, de eerste 10 jaar bij slagerij De Brouwer, op nummer 58 in de Tuinstraat (hoek Telefoonstraat). Op steenworp afstand van zijn werk: in datzelfde jaar was hij als beambte aangenomen bij het station in Tilburg waar hij tot... zijn pensioen in 1943 zou blijven. Kok was muzikaal, hij speelde naar verluidt ‘voortreffelijk’ piano, was geïnteresseerd in beeldende kunst en las veel op gebied van literatuur, kunst en filosofie. In augustus 1914 hebben Kok en Theo van Doesburg elkaar ontmoet, waarschijnlijk bij Café-Restaurant-Hotel Albert Janssen, het huidige Hotel Central tegenover het station. Het werd een innige vriendschap tot Van Doesburgs dood in 1931. Kok werd een belangrijk klankbord voor Van Doesburg, de initiator en grote motor van De Stijl, getuige hun uitgebreide correspondentie. Kok ondertekende beide stijlmanifesten en zou de beweging ook in financieel opzicht blijven steunen. Onder de bezielende leiding van ‘Does’ ging Kok zich toeleggen op het schrijven van klankgedichten, waarvan er twee, Nachtkroeg en Stilte + Stem (vers in W) in De Stijl zouden verschijnen, zij het niet zonder eerst stevig door Does geredigeerd te zijn. Na verloop van tijd liet Kok zijn dichterlijke ambities varen, om zich geheel toe te leggen op het schrijven van aforismen, korte, tot nadenken stemmende spreuken. Het werden er duizenden. Eén daarvan zal vanaf 18 april, Koks 140ste geboortedag, als eerbetoon aan Tilburgs grootste spoorzoon als 70 meter lang lichtobject op gebouw 79 geplaatst worden: De wereld van heden raast door in Dada’s voetspoor.

Op de foto v.l.n.r. Antony Kok, Nelly en Theo van Doesburg.

#dadasvoetspoor #antonykok #destijl #destijltilburg