Mijn Stijl – 19 april 2018

19 april  2018 MIJN STIJL, feestelijke afsluiting filosofische essaywedstrijd onder jongeren

Onder de noemer van ‘Mijn Stijl’ organiseerde DeStijl@Tilburg op 19 april 2018 aan de vooravond van de Tilburgse ‘Dag van de Filosofie’ in Cinecitta een wijsgerige avond voor ieder die vernieuwing als een vitaal element ziet om de wereld vooruit te krijgen. Jongeren trokken de kar op deze bijzondere avond die voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk was.

Matthijs van Boxsel, de flamboyante filosoof onder liefhebbers bekend met zijn Encyclopedie van de Domheid, hield een lezing over vernieuwing vanuit ‘morosofisch’ perspectief.

Vervolgens maakte juryvoorzitter Bas Verberk, filosoof, musicus en gemeenteraadslid in Tilburg de winnaar bekend van een essaywedstrijd onder scholieren rond het thema ‘vernieuwing’.

In een socratisch gesprek o.l.v. filosoof Jan Verweij werd de thematiek van deze avond nader bevraagd en uitgediept.

Ping Pong Poëzie zorgde tussentijds voor het nodige muzikaal vernieuwingsspektakel.

Juryrapport essaywedstrijd jongeren met thema VERNIEUWING
Beste leerlingen, geachte aanwezigen,

In maart werd jullie de vraag gesteld een filosofisch essay te schrijven over vernieuwing.

Wat moeten we eronder verstaan? Wat brengt dit concept tot stand en wat heeft het tot stand gebracht op het gebied van wetenschap, politiek, filosofie, kunst en samenleving? In hoeverre heeft het ‘modernistische’ begrip van vernieuwing van onder andere de ‘Pioniers’ van de Stijl, Kok en van Doesburg, aan actualiteit ingeboet?
Hieronder dan een link naar het volledige juryrapport, dus iets als :

Klik hier voor het volledige juryrapport

Winnend essay van Lies van den Hurk
Vernieuwing en originaliteit
Wat is originaliteit? Het woordenboek beschrijft het als: oorspronkelijkheid, nieuwheid, zonderlingheid of vreemdsoortigheid. Nieuwheid is dus een omschrijving van het woord originaliteit. Iets dat nieuw is, zou dus origineel genoemd mogen worden. Over het begrip vernieuwen zegt het woordenboek: het oude vervangen. Wat is dan het verschil tussen vernieuwing en originaliteit? Zit het verschil erin dat vernieuwing iets bestaands vervangt en dat originaliteit gaat over het volledig uit het niets met iets nieuws komen? Of is het begrip originaliteit veel ingewikkelder dan het in eerste instantie lijkt?

Klik hier voor het hele essay


PingPongPoezie

M I J N S T I J L’  1 9 a p r i l 2 0 1 8

1 9 : 3 0 – 2 2 : 0 0  C I N E C I T T A Willem IIstraat

VERNIEUWING ’ in de ogen van jongeren aan de vooravond van de Dag van de Filosofie over ‘DE VERBEELDING AAN DE MACHT’


Onder de noemer van ‘Mijn Stijl’ organiseert DeStijl@Tilburg op 19 april 2018 aan de vooravond van de Tilburgse ‘Dag van de Filosofie’ in Cinecitta een wijsgerige avond voor ieder die vernieuwing als een vitaal element ziet om de wereld vooruit te krijgen. Jongeren trekken de kar op deze bijzondere avond die voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk is.

Na een korte inleiding door de organisatie begint de avond met een lezing over vernieuwing vanuit ‘morosofisch’ perspectief door de flamboyante filosoof Matthijs van Boxsel, onder liefhebbers bekend door zijn ‘Encyclopedie van de Domheid’.

Vervolgens zal juryvoorzitter Bas Verberk, filosoof, musicus en kersvers gemeenteraadslid in Tilburg de winnaar bekendmaken van een essaywedstrijd onder scholieren rond het thema ‘vernieuwing’. Vervolgens zal de prijswinnaar het winnend essay voordragen.

In een socratisch gesprek o.l.v. filosoof Jan Verweij zal de thematiek van deze avond nader worden bevraagd en uitgediept.

Ping Pong Poëzie zorgt tussentijds voor het nodige muzikaal vernieuwingsspektakel.

Aanvang 19:30 (tot 22:00); toegang gratis. Cinecitta: Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg
Vanwege het beperkt aantal plaatsen is reserveren wenselijk via ingrid@destijl.nl

Mijn Stijl is een project van DeStijl@Tilburg – meer info zie www.destijltilburg.nl

DS@T wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Tilburg, Citymarketing Tilburg, bkkc, de Provincie Noord-Brabant, Cupudo.