Missie

Missie


Missie
Het projectteam DeStijl@Tilburg heeft het honderdjarig jubileum van De Stijl aangegrepen om een
divers meerjarig programma samen te stellen dat zowel de relevantie van de historische
Stijlbeweging als de relatie met de hedendaagse vernieuwingsgedachte in Tilburg laat zien.
Het programma bestaat uit een divers aantal laagdrempelige onderdelen gericht op intensieve
publieksparticipatie van zowel Tilburgers als bezoekers van de stad.
Het programma krijgt een vervolg in 2018 en verder wanneer de tijdelijke projecten moeten
resulteren in onder meer een blijvende markering die getuigt van de verbondenheid van Tilburg met
De Stijl en het dadaïsme.

Vernieuwing als stijlmiddel
De (historische) Stijlbeweging staat voor vernieuwing en verandering van de maatschappij door
middel van de kunsten. Voor onverschrokkenheid, vooruitstrevendheid en daadkracht. Het zijn
precies die kenmerken die Tilburg hoog in het vaandel heeft. Een stad die zichzelf met een flinke
korrel zout neemt en lacht om haar gebreken en vermeende lelijkheid: zo’n stad kan de hele wereld
aan. Als Tilburg zich in 2017 opmaakt om het honderdjarig bestaan van De Stijl te vieren geeft ze
daarmee haar visitekaartje af als stad van permanente vernieuwing en veerkracht.

Waarom
Het doel van een programma van De Stijl @Tilburg:
• het genereren van bekendheid met de betekenis van De Stijl die haar wortels in Tilburg had.
• deze voor het Nederlandse kunstklimaat zo belangrijke kunststroming markeren op de plek
waar haar eerste beginselen zijn uitgebroed.
• De initiatie van een aantal projecten op de langere termijn die een blijvend karakter hebben en
een permanente verbinding waarborgen tussen Tilburg, de Stijlbeweging en het dadaïsme.
• 2017 als hefboom om het belang van Tilburg voor de ontstaansgeschiedenis van de Stijlbeweging
ook voor de langere termijn te garanderen en te ‘verduurzamen’.

Wat
De Stijl streefde een nieuwe, moderne samenleving na die alle terreinen van het leven zou beslaan:
het betrof een nieuwe mentaliteit en levenswijze. Behalve met beeldende kunst hield De Stijl zich
bezig met architectuur, binnenhuisarchitectuur, letteren, muziek, theater, performance e.d. Tilburg
heeft (nog) weinig fysieke elementen die herinneren aan De Stijl of het dadaïsme. Maar des te meer
hedendaagse dichtende, musicerende, performende en beeldende kunstenaars die de rebelse, vrije
geest van de Stijlbeweging en het dadaïsme in 2017 toonaangevend voor het voetlicht brengen.