Jongeren denderen door in dada’s voetspoor

vrijdag 27 oktober 2023

Aan de vooravond van de matinee intime van 29 oktober ontving stichting de Nwe Stijl het verheugende bericht dat het Tilburgse Jopiefonds het aangevraagde subsidiebedrag voor het educatieve aforismeproject met Tilburgse jongeren volledig heeft gehonoreerd. Uiteraard willen we als stichting op dit plezierige bericht voort denderen door daar per direct ruchtbaarheid aan te geven waarbij we onze heel hartelijke dank aan het Jopiefonds willen uitspreken.

Hoe dat zit met het aforismeproject lees je hier

Een van de onderdelen van de manifestatie DADA DENDERT DOOR R R R was een schrijfproject met jongeren. Dit in het kader van het aforisme van Antony Kok dat medio 2022 in Tilburg in de Spoorzone op het dak van RAW is geplaatst (zie foto). Leerlingen van het ROC Tilburg, ISK (Internationale Schakel klas) en Odulphuslyceum Tilburg hebben zich op een betrokken en gemotiveerde manier gebogen over het aforisme van Antony Kok ‘De wereld van heden raast door in dada’s voetspoor’.

Na enige uitleg over de achtergrond en context – hoe zag die voortrazende wereld van ‘heden’ (destijds dus) eruit, wat waren de achtergronden indertijd – moeten ze e.e.a. naar het heden en zichzelf vertalen. Hoe is de situatie nu, hoe zouden zij het woord ‘dada’ invullen? Ze moeten de uitspraak kortom op zichzelf betrekken. In wiens voetspoor gaan zij verder, reizen zij? Door wie worden zij geïnspireerd , getriggerd en waarom? Dat kan een persoon zijn, dicht bij huis of verder weg, ouders, grootouders, vrienden, een (muziek)idool, enz. enz. maar mag ook een meer abstracte context zijn bv. een religie of een beweging. Met wie of wat voelen zij zich verbonden?

Tegen de achtergrond van het aforisme van Kok reflecteren de leerlingen op zichzelf, hun achtergrond, identiteit, omgeving, toekomst e.d. De betreffende jongeren komen uit zeer verschillende geografische en bijgevolg culturele achtergronden, de diversiteit is heel groot, wat inclusiviteit garandeert en bijzondere resultaten op kan leveren.

De jongeren werden vervolgens uitgedaagd om hun ideeën zelf in een korte regel, een ‘aforisme’ te verwoorden, samen te vatten, te verdichten. Het project dat het bewustzijn onder jongeren over een inspirerende, spraakmakende en invloedrijke episode uit de geschiedenis van Tilburg verbindt het heden en hun eigen situatie in het hier en nu.

De beste 3 aforismen zullen a.s. zondag 29 oktober tussen 14u en 16 u tijdens de matinee in de LocHal gepresenteerd worden terwijl de overige aforismen op een scherm in de LocHal worden geprojecteerd. De ‘winnaars’ worden vervolgens door gespreksleider Frank van Pamelen bevraagd over hun ‘aforisme’.

Het project is in nauwe samenwerking met ROC-docent Willemien van Heugten en neerlandicus en docent Clemens Bennink en met aanmoediging en ondersteuning van de Nwe Stijl georganiseerd. Digitalisering is van de hand van Bob Driessen. M.m.v. leerlingen ROC, Internationale Schakelklas en het Odulphuslyceum, nadien ook door andere scholen te gebruiken. En u, geacht publiek, bent van harte welkom om bij deze presentatie aanwezig te zijn op zondag 29 oktober.

 

Het aforisme in de Tilburgse Spoorzone
Video: Jongeren Denderen Door in Dada’s Voetspoor

Video: Jongeren Denderen Door in Dada’s Voetspoor

Uitgaande van het aforisme van Antony Kok, ‘De wereld van heden raast door in Dada’s voetspoor’ dat sinds 2022 als lichtkunstwerk op de luifel bij RAW prijkt, lanceerde De NWE Stijl een project voor leerlingen van o.a. ROC, het Internationaal Schakel College en...

Lees meer
Debat over een exploderende kubus van 100 jaar oud

Debat over een exploderende kubus van 100 jaar oud

Mijn woonplaats Tilburg heeft iets met De Stijl en Dada. Tilburgers verkondigen graag dat het ei waar De Stijl in 1917 uit te voorschijn kwam al in 1914 in Tilburg werd gelegd. Theo van Doesburg was daar op dat moment als soldaat gelegerd en ontmoette er...

Lees meer