Dadaveldtocht

2023 REPRISE DADAVELDTOCHT (onder voorbehoud)

Het ligt nog even in het verschiet maar op 27 januari 2023 is het 100 jaar geleden dat de landelijke dadaveldtocht ook Tilburg aandeed. Een geruchtmakende dadaïstische bijeenkomst waarin Nelly van Doesburg, Kurt Schwitters en Antony Kok het voortouw namen.

Vanuit Tilburg nemen we het initiatief om in 2023 een dergelijke ‘veldtocht’ in hedendaagse vorm te hernemen, bij voorkeur i.s.m. de steden die destijds werden aangedaan (in Brabant is dat Den Bosch). Op deze wijze kan Tilburg in de sporen van de Van Doesburgs opnieuw een rol als initiator en koploper vervullen en wordt het heden verbonden met het verleden.

In de aanloop hiernaartoe worden in de komende jaren in het verlengde van de in 2017 gestarte programmering diverse activiteiten georganiseerd.