Blog: De wereld van heden raast door

donderdag 26 mei 2022

Door: Liesbeth Jans | Kunstloc Brabant

Bron: Sinds kort lees ik een paar keer per week de regel ‘de wereld van heden raast door in dada’s voetspoor’. De rest van de week resoneert die tekst in mijn hoofd omdat hij zo van toepassing is op onze tijd. Ik zie dit aforisme van Antony Kok vanuit de trein als ik aankom in Tilburg. In april jl. is het lichtobject op het dak van Gebouw 79 in de Spoorzone officieel overgedragen aan de gemeente Tilburg na jarenlange inzet van stichting De NWE Stijl@Tilburg. Die kreeg het voor elkaar om deze tekst van Kok in de openbare ruimte tot leven te brengen.

De Stijl

In deze video zie je het moment van overdracht en hoor je meer over Antony Kok. Hij werkte in Tilburg bij de spoorwegen en ontmoette in 1914 op het station de gemobiliseerde soldaat Theo van Doesburg, één van de grondleggers van de beroemde kunstbeweging De Stijl die in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog werd opgericht. Kok, die naast spoorwegman ook dichter, schrijver van duizenden aforismen, mecenas en begenadigd pianist was, ontwikkelde met Theo van Doesburg het tijdschrift De Stijl. Er liggen dus belangrijke sporen van De Stijl in Tilburg.

Lees verder op kunstlocbrabant.nl >

Jo Jongen nieuwe voorzitter van de NWStijl@Tilburg.nl

Jo Jongen nieuwe voorzitter van de NWStijl@Tilburg.nl

De gewezen voorzitter van Stichting NWStijl@ Tilburg, Willem Bongaarts, is per 1 september opgevolgd door Jo Jongen. Na zijn studie aan de TU-Delft afdeling Bouwkunde heeft Jo Jongen tot 1988 aanvankelijk als stedenbouwkundige en later als hoofd van de afdeling...

Lees meer