Publicaties

Op het programma voor de lange termijn van DS@T staat o.m. de (her)uitgave van een tweetal publicaties die gerelateerd zijn aan De Stijl, het dadaïsme en Tilburg.

Het betreft een geactualiseerde heruitgave van De Stijl in Tilburg door dr. Alied Ottevanger (onder voorbehoud).
In deze publicatie wordt op toegankelijke wijze verhaald over de vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok. Deze bloeide op toen Van Doesburg tijdens WOI onder de rook van Tilburg gelegerd was. Samen met Kok broedde Van Doesburg zijn eerste ideeën uit voor het in 1917 in Leiden ten doop gehouden tijdschrift De Stijl. De eerder in opdracht van museum De Pont verschenen uitgave is inmiddels uitverkocht.

Ook hoopt DS@T een herziene en geactualiseerde versie van ‘Tilburg Absurdistan?’ door kunsthistoricus Ingrid Luycks het licht te doen zien. In deze publicatie wordt het hedendaagse Tilburgs absurdisme in een historisch-filosofische context geplaatst tegen de achtergrond van o.a. het dadaïsme van weleer. Deze uitgave, eveneens uitverkocht, geldt als een scherpe analyse van de ironisch-schurende manier waarop (een deel van de) kunst in Tilburg zich manifesteert. In de figuur van Theo van Doesburg zijn zowel De Stijl als dada verenigd.

Het streven is dat beide publicaties in oktober 2019, wanneer het exact 50 jaar geleden is dat Kok overleed, zullen verschijnen. Ze zijn bedoeld voor inwoners en bezoekers van Tilburg, maar kunnen ook als relatiegeschenk dienen. Om die reden hoopt DS@T ze ook in het Engels te laten vertalen. Met deze uitgaven verwacht DS@T bij te dragen aan een herijking, verrijking en verbreiding van het cultuurhistorisch erfgoed van Tilburg.