Afscheidscadeau Berend de Vries

Wethouder Berend de Vries wil graag als afscheidscadeau een bijdrage voor realisatie van een lichtobject (ca. 76 meter lang, 1 meter hoog), van een aforisme van Antony Kok, te realiseren in april 2022. Kok stond met Theo van Doesburg in Tilburg aan de wieg van de befaamde kunstbeweging De Stijl. Het aforisme luidt:

De wereld van heden raast door in dada’s voetspoor.

Het moet als ‘lichtend baken’ en hommage aan Tilburgs grootste spoorzoon, Antony Kok, een plaats krijgen op gebouw 79 in de Spoorzone.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL50ABNA 0840 353 243 van Stichting De NWE Stijl Tilburg o.v.v. ‘Afscheidscadeau wethouder De Vries’. Indien anonimiteit gewenst is bij vermelding op deze website dan gelieve dit bij uw bijdrage te vermelden.

Onze stichting heeft sinds 1 januari 2021 de culturele ANBI-status. Culturele ANBI’s genieten belastingvoordeel. Er zijn voor donateurs regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het ANBI nummer is RSIN 858819132

Tussenstand Lichtobject Spoorzone

Tussenstand: € 9.900.-

De stand van de bijdragen wordt twee keer per week aangepast. Klik hier voor lijst met donaties.

Comité van Aanbeveling

Een Comité van Aanbeveling ondersteunt het streven het aforisme te realiseren. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

 • Riek Bakker, stedenbouwkundige
 • Hanneke Bedaux-Schouten, kunsthistorica/Gastatelier Leo XIII
 • Jan Boelhouwer, bestuurder gemeenten, provincie, voormalig lid Tweede Kamer
 • Jacq. de Brouwer, architect Bedaux – de Brouwer Architecten
 • Paul Cornelissen, cultureel ondernemer
 • Wim van de Donk, rector magnifcus van de Universiteit van Tilburg (voorheen commissaris van de
  koning(in) van Brabant)
 • Jessica van Geel, historicus, en auteur van onder meer ‘I love you, Rietveld’
 • Chantal Gulickx, directeur gebiedsontwikkeling Triborgh, lid directie Van der Weegen
 • Verily Klaassen, Hoofd Kunstzaken Rabobank
 • Peter Kok, directeur Bibliotheek Midden-Brabant
 • Rob Kok, achterneef van Antony de Kok
 • Rien van Linschoten, ondernemer – Linschoten Beheer BV, o.a. eigenaar van RAW (gevestigd in gebouw 79 waar het lichtobject geplaatst zal worden op de luifel van het dak))
 • Marlous Mutsaers, voorzitter Winkeliers Binnenstad Tilburg
 • Esther Porcelijn, filosoof en voormalig stadsdichter van Tilburg
 • Berend de Vries, voormalig wethouder Tilburg (o.a. spoorzone), vanaf medio mei concerndirecteur
  Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen voor de gemeente Utrecht