De Kracht van het Idee

woensdag 15 november 2023

Al sinds 2017 beijvert Stichting De NWE Stijl @Tilburg zich om het ontstaan van De Stijl en Dada en de relatie met de stad onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers van Tilburg.

Op 18 april 2022 is een 70 meter lang lichtkunstwerk van een aforisme van Antony Kok overgedragen aan de stad: “De wereld van heden raast door in dada’s voetspoor”. In hetzelfde jaar is ook de stadswandeling “In de sporen van de Stijl”, een poëtisch-theatrale wandeling door het hart van Tilburg gerealiseerd. De stadswandeling heeft een podium gekregen via stadsidee, 10 jaar geleden door CAST ( Centrum Architectuur Stedenbouw Tilburg) bedacht en uitgevoerd.

De vernieuwingsdrang van Dada en de Stijl transformeren we naar de huidige tijd. De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om hedendaagse antwoorden van de jeugd van vandaag, van de kunstenaars en ontwerpers van vandaag en morgen. Ze vragen om een krachtig idee!

De NWEStijl wil de Kracht van het Idee een kans geven door jaarlijks via een open-call Tilburgers uit te dagen om een vooral inspirerend en krachtig idee te ontwikkelen voor een zelf gekozen plek in de stad of voor de stad als geheel. Het idee kan ruimtelijk en/of programmatisch zijn, sociaal-maatschappelijk, beeldend, experimenteel, dadaïstisch, diepzinnig, humoristisch: kortom alle benaderingen zijn denkbaar.
Het gaat om een krachtig idee dat Tilburg nóg aantrekkelijker, leefbaarder, duurzamer, verdraagzamer, leuker maakt om in te wonen, te leven en te werken. Het hoeft dus niet per definitie een fysieke zaak te zijn maar je moet het wel kunnen zien, voelen, ruiken of te horen zijn.Als het er eenmaal is zal het idee krachtig en/of dynamisch aanwezig moeten zijn.

Voorbeelden uit het recente verleden van door Tilburgers aangereikte succesvolle initiatieven zijn niet alleen de bruisende Piushaven, het Spoorpark in het hart van de stad en manifestaties als bijv. Kaapstad maar ook kleinere initiatieven zoals een Pakje Kunst en TilburgsAns zijn pareltjes waar de stad trots op mag zijn.

Ideeën kunnen worden ingediend in de loop van het jaar: vanaf 1 december tot 1 mei, bij deze eerste versie dus 1 december 2023 tot 1 mei 2024: Op naam, met motto via het Inschrijfformulier.

Alle ingezonden ideeën worden vanaf 1 juni gepubliceerd op de website van Stichting De NWE Stijl, met motto en naamsvermelding van de inzender, en kunnen door bezoekers van de website worden becommentarieerd. De NWE Stijl beheert deze site, leest mee en draagt bij aan het constructieve en opbouwend karakter van de commentaren.

Bestuur en projectleiders van De NWE Stijl selecteren in september, samen met beschermheer Bas van der Pol (portefeuillehouder in het College van B&W), de 5 meest inspirerende ideeën. Reacties van websitebezoekers worden bij de selectie in ogenschouw genomen. Deze 5 ideeën worden in een o.l.v. CAST georganiseerde debatavond in oktober toegelicht en bediscussieerd.
Aan het einde van dit debat kiest het aanwezige publiek het voor dat jaar als meest inspirerend beoordeelde idee tot Idee van het Jaar.

Dat idee wordt gepubliceerd op de website van de stichting. De NWE Stijl zal zich sterk maken om de kracht van het winnende idee uit te dragen, zowel in de publiciteit als in kringen die het idee zouden kunnen ondersteunen, stimuleren en/of realiseren!

De selectie van de 5 genomineerde ideeën wordt toegelicht, er wordt niet gecorrespondeerd over de gemaakte keuze. Alle ideeën blijven tot 1-5-2025 zichtbaar op de site van De NWE Stijl.

  Voeg minimaal één beeld (maximaal vier) toe dat je idee weergeeft. Dat kan bijvoorbeeld een foto, tekening, schets of collage zijn. (toegestane bestanden: JPG, PNG, PDF, DOC of DOCX)
  Debat over een exploderende kubus van 100 jaar oud

  Debat over een exploderende kubus van 100 jaar oud

  Mijn woonplaats Tilburg heeft iets met De Stijl en Dada. Tilburgers verkondigen graag dat het ei waar De Stijl in 1917 uit te voorschijn kwam al in 1914 in Tilburg werd gelegd. Theo van Doesburg was daar op dat moment als soldaat gelegerd en ontmoette er...

  Lees meer
  Dada dendert door r r r met veel enthousiaste bezoekers

  Dada dendert door r r r met veel enthousiaste bezoekers

  DADA DENDERT DOOR R R R werd afgetrapt in het laatste weekend van oktober 2023 met de opening van een druk bezochte tentoonstelling bij Luycks Gallery waar Mick Eekhout een inspirerend verhaal hield over de totstandkoming van het Maison d’ Artiste van Cor van Eesteren...

  Lees meer