Willem Bongaarts neemt afscheid als voorzitter van Stichting De NWE Stijl

vrijdag 1 juli 2022

Al vele jaren, vanaf 2014, is Willem Bongaarts actief in Stichting de NWE Stijl, sinds 2017 in de rol van Voorzitter. Geruime tijd geleden heeft Willem de wens uitgesproken op 1 juli 2022 zijn voorzittershamer neer te leggen, in de hoop en verwachting dat dan 2 grote opgaven van Stichting de NWE Stijl tot een goed einde zouden zijn gebracht. En…. die opgaven zijn gelukt:

  • op 18 april 2022 is door burgemeester Weterings het licht ontstoken in het Aforisme op gebouw 79, “DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADAS VOETSPOOR
  • op 2 juni 2022 is de Stadswandeling “In de Sporen van de Stijl” gelanceerd, zowel fysiek als digitaal te beleven.

Hoewel de wereld door raast is dit toch een moment om even bij stil te staan.

Willem heeft met volharding en oneindig geduld de Stichting op koers en dicht bij de doelstelling gehouden om de wederkerigheid van de Stijl en de stad Tilburg beleefbaar en zichtbaar te maken. Onder zijn leiding is, mede dankzij de initiatieven van Stichting De NWE Stijl, duidelijk geworden dat de Stijl in haar streven naar nieuwe kunstuitingen sterke verwantschap heeft met de stad Tilburg die het voortdurend zoeken naar nieuwe inhoud en betekenissen in haar DNA heeft verankerd.

De sporen van de Stijl zijn onder leiding van Willem Bongaarts toegankelijk gemaakt, de context, de betekenis en dynamiek van de Stijl ten tijde van het ontstaan in Tilburg zijn ontsloten.

Bestuur en projectleiders spreken hun grote dank en waardering uit voor de inzet, de vasthoudend-heid en de betrokkenheid van Willem in zijn voorzittersrol. Zijn vermogen om personen en/of instanties op integere wijze met elkaar te verbinden is van grote waarde geweest voor Stichting De NWE Stijl.

Stichting De NWE Stijl gaat door!

Het bestuur zal vanaf 1 juli 2022 bestaan uit Jan van Kessel, Uli Hirschberg en Ton van der Hagen.

Nieuwe initiatieven zullen gericht zijn op

  • Uitdragen en verduidelijken van het gedachtengoed van Dada en de Stijl, met een duidelijke link naar de actualiteit en de betekenis die kunstuitingen kunnen hebben voor maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Bij voorkeur in samenwerking met scholen, jongeren en wijkcentra;
  • Medewerking aan Dadas veldtocht in 2023: een voorstelling met zeer uiteenlopende kunstuitingen die een reis maakt langs alle steden waar Dada en de Stijl zich hebben gemanifesteerd, Tilburg is in deze reis opgenomen;
  • Het ontwerp van Theo van Doesburg voor het Maison d’Artiste (1923); op welke wijze kan dit Ontwerp inspiratie en wellicht een concreet resultaat leveren voor een betekenisvolle steppingstone op weg naar het Museumkwartier? (in samenwerking met de gemeente Tilburg);
  • Frank van Pamelen heeft in zijn column op 25 juni 2022 (BD) de creatieve suggestie gedaan om de nieuwe Locomotief Boulevard te voorzien van een poëtisch ensemble met het Aforisme van Antony Kok op gebouw 79 als houvast. We werken graag mee aan dit idee, om o.a. poëzie van Dada en de
     Stijl zichtbaar en beleefbaar te maken.

 

Foto boven artikel: Tom Pijnenburg

Jo Jongen nieuwe voorzitter van de NWStijl@Tilburg.nl

Jo Jongen nieuwe voorzitter van de NWStijl@Tilburg.nl

De gewezen voorzitter van Stichting NWStijl@ Tilburg, Willem Bongaarts, is per 1 september opgevolgd door Jo Jongen. Na zijn studie aan de TU-Delft afdeling Bouwkunde heeft Jo Jongen tot 1988 aanvankelijk als stedenbouwkundige en later als hoofd van de afdeling...

Lees meer
Kennismaking met aforisme in CulTuur van Omroep Tilburg

Kennismaking met aforisme in CulTuur van Omroep Tilburg

In aflevering 26 in het tiende seizoen van CulTuur maakt het programma van Omroep Tilburg kennis met het aforisme in Tilburg, geïnstalleerd in de Spoorzone. De programmamakers spraken met Ingrid Luycks en Uli Hirschberg van De Stijl Tilburg over het proces achter dit kunstwerk.

Lees meer