Aforisme in Tilburgse Spoorzone nadert voltooiing

maandag 7 maart 2022

De ontwikkeling van het aforisme van Antony Kok is in volle gang. De tekst DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA”S VOETSPOOR zal vanaf 18 april vanaf het dak van Gebouw 79 in de Spoorzone te zien zijn. Over een lengte van 70 meter vormt deze tekst dan tot in lengte der jaren een letterlijk lichtend baken in het hart van de stad. Vanaf 2017 werkt Stichting DeNweStijl@Tilburg al toe naar deze kroon op het werk. De vuistdikke dossiermappen zijn de stille getuigen van het inhoudelijk en technisch gepalaver, de vele overleggen met ambtenaren en sponsoren, met gemeentelijke en provinciale bestuurders. De crowdfunders die ons ( met grote dank) ter wille waren met grote en kleine financiële bijdragen. Voor Tilburg geldt: het ijzer wordt NU gesmeed. Niet voor bommen of mortieren maar voor poëzie van ruim een eeuw geleden die onze stad in vuur en vlam zal zetten.

Vandaag kunt u het binnenwerk bekijken en in de eerste twee weken van april gaan de letters op het dak. Louwen mag. Op afstand. Op Tweede Paasdag,18 april, zal bij het ondergaan van de zon onze jarige burgemeester in een jarige stad Tilburg de 140e verjaardag van de Tilburgse stadsdichter avant la lettre Antony Kok in het licht zetten. Het kunstwerk is een blijvende hommage aan deze aan De Stijlbeweging verbonden dichter/schrijver én spoorwegbeambte die als boezemvriend van Theo van Doesburg ergens een soort peetvader van De Stijl mag heten.

Jo Jongen nieuwe voorzitter van de NWStijl@Tilburg.nl

Jo Jongen nieuwe voorzitter van de NWStijl@Tilburg.nl

De gewezen voorzitter van Stichting NWStijl@ Tilburg, Willem Bongaarts, is per 1 september opgevolgd door Jo Jongen. Na zijn studie aan de TU-Delft afdeling Bouwkunde heeft Jo Jongen tot 1988 aanvankelijk als stedenbouwkundige en later als hoofd van de afdeling...

Lees meer