Wie is wie?

Onder de vlag van Stichting Forum Kunst & Cultuur Tilburg hebben projectleiders De Stijl@Tilburg bestaande uit kunsthistoricus Ingrid Luycks en beeldend kunstenaar Tine van de Weyer een even compact als divers programma samengesteld van een aantal laagdrempelige projecten gericht op intensieve publieksparticipatie van zowel Tilburgers als bezoekers aan de stad rond de vernieuwingsgedachte van De Stijl.

Stichting Forum Kunst&Cultuur Tilburg is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit een groep vrijdenkers uit de wereld van kunst, cultuur en wetenschap. De stichting beoogt een uitwisseling te stimuleren van visies en ideeën omtrent artistieke, culturele, maatschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, waarbij kwaliteitsverhoging en -bewaking centraal staan. Het historisch perspectief is daarbij vooral van belang waar het betekenis heeft voor het heden en de toekomst. Er wordt voortdurend aansluiting gezocht bij initiatieven in de samenleving. Hoewel Forum haar focus in eerste instantie richt op de stad Tilburg, overstijgt haar actieradius niet alleen de stadsgrenzen, maar opereert zij ook op provinciaal en (inter)nationaal niveau.

Projectleiding DeStijl@Tilburg
Ingrid Luycks
Tine van de Weyer

Tine van de Weyer (links) & Ingrid Luycks

Contact
ingrid@destijltilburg.nl
06-22800638
tine@destijltilburg.nl
06-24126539

p/a Nieuwlandstraat 31
Tilburg

Stichting Forum Kunst en Cultuur Tilburg
Bestuur Forum:
Drs. P.E.W.M. Tops (Pieter)
dhr. W.H.J.G. Bongaarts (Willem)
drs. J.G.M. van Overbeek (Hanneke)

Postbus 539
5000 AM Tilburg
KvK-nummer 1806.3109

Comité van Aanbeveling DeStijl@Tilburg
Dr. Alied Ottevanger, kunsthistoricus
Mevr. Wies van Moorsel, nicht Nelly van Doesburg
Dhr. Jef van Kempen, biograaf Antony Kok
Dhr. Lucien Kuysters, beleidsambtenaar diverse gemeentes

Redactieraad DeStijl@Tilburg
Raf de Keninck  ( AMPA/muziek)
Heleen Volman ( Dans Brabant)
Ester Porcelijn ( filosoof/letteren)