The Future is Female – 30 november 2017

SOIREES INTIMES DeStijl@Tilburg

In navolging van de ‘soirees intimes’ van een eeuw geleden die door Theo van Doesburg en Antony Kok vanuit café-restaurant Albert Janssen in Tilburg werden geëntameerd worden met diverse partners en op verschillende locaties in de stad uiteenlopende ‘soirees’ intimes’ georganiseerd onder meer in museum De Pont en in de Spoorzone.


Op 30 november 2017  was dat  Soiree Intime 3 THE FUTURE IS FEMALE  bij  @EVE in de Spoorzone van Tilburg

T H E  FU T U R E  I S  F E M A LE

1917 – Dubbeljubileum – 2017

100 jaar DE STIJL  & 100 jaar VROUWENKIESRECHT

Diner culturel voor 150 personen met vijf Vrouwen des Vaderlands onder supervisie van programmamaker Hanneke Groenteman rond het thema ‘vernieuwing’.

als appetizer een korte videoboodschap over The Future is Female hieronder.(klik op afbeelding)

                                   Dubbeljubileum 100 jaar De Stijl én 100 jaar Vrouwenkiesrecht

Aan het begin van WO1 schetsten Theo van Doesburg en zijn vriend Antony Kok in Tilburg de contouren van wat in 1917 De  Stijl zou gaan heten. Voor de oprichters van de Stijlbeweging was de vernieuwingsgedachte een sleutelbegrip. Op alle maatschappelijke fronten moest de nieuwe eeuw ánders, béter. Ondanks deze vernieuwingsgezindheid waren het destijds vooral mannen die binnen De Stijl de dienst uitmaakten.

Parallel aan het jubileum van De Stijl dat dit jaar wordt gevierd valt in 2017 ook 100 jaar Vrouwenkiesrecht te vieren. Een doorbraak van jewelste toen in die nog jonge 20e eeuw ook de andere helft van Nederland een stem in het maatschappelijk bestel verwierf.

Anno 2017 lijken de kaarten in de culturele wereld anders geschud: dit jaar telde Nederland op enig moment maar liefst 5 vrouwen des vaderlands. Het projectteam DeStijl@Tilburg houdt 100 jaar na dato de vernieuwingsgedachte van De Stijl én die van het Vrouwenkiesrecht tegen het hedendaagse licht en verbindt zo het verleden met het hier en nu. T H E  F U T U R E  I S  F E M A L E .

‘The Future is Female’ kreeg de vorm van een cultureel diner met de genoemde vijf ‘vrouwen des vaderlands’. Dit zijn Marli Huijer (denker), Ester Naomi Perquin (dichter), de (Tilburgse) Mayke Nas (componist), Robin de Puy (fotograaf)  en Janneke Stegeman (theoloog).

Op 30 november gaven deze 5 vrouwen des vaderlands hun visie op de stand van vernieuwing in de samenleving anno 2017. Met gesproken columns en gedichten, een preek, een interactieve compositie, indringende fotobeelden en scherpzinnige dialogen, o.l.v. Hanneke Groenteman.

Het cultureel diner werd gehouden in restaurant EVE dat gevestigd is in het monumentale industriële erfgoed van de polygonale loods in de Spoorzone pal achter het station.