Programma

 

Cultuurprogramma eerstejaars OdulphusLyceum Tilburg rond De Stijl@Tilburg en de transformatie van de Spoorzone gelardeerd met diverse vernieuwende aspecten in de Tilburgse cultuur. Cultureel erfgoed en hedendaagse kunst en cultuur aaneengesmeed.

 

Wanneer: 17/18 april 2018

Voor wie : 260 brugklassers gedurende twee dagen telkens van 10-16u

Waar: De Kennismakerij in Spoorzone en kunstwerkplaats NSplein16

De projectleiders DeStijl@Tilburg verzorgen een cultuurhistorisch programma rond De Stijl@Tilburg, Dadaïsme en Theo van Doesburg met een verbinding naar het hedendaagse Tilburg en vermeende absurdistische kwaliteiten in deze stad in en rond het industrieel erfgoed van de Spoorzone.

Daarnaast wordt een lezing over Kunst in Openbare Ruimte Tilburg gehouden en zijn er workshops met TilburgsAns rond beeld/taal en workshops klankgedichten met voormalig stadsdichter Martin Beversluis en vinden er o.l.v. Stadsgidserij een aantal Spoorzonewandelingen plaats.

Gedurende twee dagen worden de leerlingen meegenomen in een gevarieerd programma dat uit diverse onderdelen bestaat.

  • Een reflectief gedeelte in de vorm van een lezing over De Stijl, Van Doesburg, dadaïsme en Tilburg met haar verbinding naar het absurdisme door kunsthistorica Ingrid Luycks.
  • Een informatief gedeelte over een dertigtal kunstwerken in de openbare ruimte in Tilburg door beeldend kunstenaar en specifiek deskundige Tine van de Weyer
  • Een viertal Spoorzonewandelingen met de Stadsgidserij langs cultureel erfgoed en de huidige duurzame transformatie daarvan.
  • Een inleiding op TilburgsAns gevolgd door een vactieve workshop over taal en beeld met de ontwerpers Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen.
  • Een inleiding in klankpoëzie gevolgd door een workshop klankgedichten maken door voormalig stadsdichter Martin Beversluis.

 


19 april  2018 MIJN STIJL, feestelijke afsluiting filosofische essaywedstrijd onder jongeren

PingPongPoezie

M I J N S T I J L’  1 9 a p r i l 2 0 1 8

1 9 : 3 0 – 2 2 : 0 0  C I N E C I T T A Willem IIstraat

VERNIEUWING ’ in de ogen van jongeren aan de vooravond van de Dag van de Filosofie over ‘DE VERBEELDING AAN DE MACHT’


Onder de noemer van ‘Mijn Stijl’ organiseert DeStijl@Tilburg op 19 april 2018 aan de vooravond van de Tilburgse ‘Dag van de Filosofie’ in Cinecitta een wijsgerige avond voor ieder die vernieuwing als een vitaal element ziet om de wereld vooruit te krijgen. Jongeren trekken de kar op deze bijzondere avond die voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk is.

Na een korte inleiding door de organisatie begint de avond met een lezing over vernieuwing vanuit ‘morosofisch’ perspectief door de flamboyante filosoof Matthijs van Boxsel, onder liefhebbers bekend door zijn ‘Encyclopedie van de Domheid’.

Vervolgens zal juryvoorzitter Bas Verberk, filosoof, musicus en kersvers gemeenteraadslid in Tilburg de winnaar bekendmaken van een essaywedstrijd onder scholieren rond het thema ‘vernieuwing’. Vervolgens zal de prijswinnaar het winnend essay voordragen.

In een socratisch gesprek o.l.v. filosoof Jan Verweij zal de thematiek van deze avond nader worden bevraagd en uitgediept.

Ping Pong Poëzie zorgt tussentijds voor het nodige muzikaal vernieuwingsspektakel.


Aanvang 19:30 (tot 22:00); toegang gratis. Cinecitta: Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is reserveren wenselijk via ingrid@destijl.nl

Mijn Stijl is een project van DeStijl@Tilburg – meer info zie www.destijltilburg.nl

DS@T wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Tilburg, Citymarketing Tilburg, bkkc, de Provincie Noord-Brabant, Cupudo.

 

NAJAAR 2018 ( ONDER VOORBEHOUD)

Stadswandelingen DeStijl@Tilburg ‘IN DE SPOREN VAN DE STIJL’

Een aantal stadswandelingen langs op een of andere manier aan de Stijlbeweging gerelateerde locaties  waarbij een verknoping van cultureel erfgoed met architectuur en presentatie van hedendaagse makers zal plaatsvinden met poëzie, theater, performance, muziek en dans in binnenstad Tilburg. Deze wandeling met haar optredens zal op film worden vastgelegd en nadien via een app ter beschikking worden gesteld voor het publiek dat op een later moment deze wandeling wil afleggen.

Voor meer informatie zie Op termijn