Mijn Stijl – 19 april 2018

19 april  2018 MIJN STIJL, feestelijke afsluiting filosofische essaywedstrijd onder jongeren

PingPongPoezie

M I J N S T I J L’  1 9 a p r i l 2 0 1 8

1 9 : 3 0 – 2 2 : 0 0  C I N E C I T T A Willem IIstraat

VERNIEUWING ’ in de ogen van jongeren aan de vooravond van de Dag van de Filosofie over ‘DE VERBEELDING AAN DE MACHT’


Onder de noemer van ‘Mijn Stijl’ organiseert DeStijl@Tilburg op 19 april 2018 aan de vooravond van de Tilburgse ‘Dag van de Filosofie’ in Cinecitta een wijsgerige avond voor ieder die vernieuwing als een vitaal element ziet om de wereld vooruit te krijgen. Jongeren trekken de kar op deze bijzondere avond die voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk is.

Na een korte inleiding door de organisatie begint de avond met een lezing over vernieuwing vanuit ‘morosofisch’ perspectief door de flamboyante filosoof Matthijs van Boxsel, onder liefhebbers bekend door zijn ‘Encyclopedie van de Domheid’.

Vervolgens zal juryvoorzitter Bas Verberk, filosoof, musicus en kersvers gemeenteraadslid in Tilburg de winnaar bekendmaken van een essaywedstrijd onder scholieren rond het thema ‘vernieuwing’. Vervolgens zal de prijswinnaar het winnend essay voordragen.

In een socratisch gesprek o.l.v. filosoof Jan Verweij zal de thematiek van deze avond nader worden bevraagd en uitgediept.

Ping Pong Poëzie zorgt tussentijds voor het nodige muzikaal vernieuwingsspektakel.


Aanvang 19:30 (tot 22:00); toegang gratis. Cinecitta: Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is reserveren wenselijk via ingrid@destijl.nl

Mijn Stijl is een project van DeStijl@Tilburg – meer info zie www.destijltilburg.nl

DS@T wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Tilburg, Citymarketing Tilburg, bkkc, de Provincie Noord-Brabant, Cupudo.