Architectuur

Najaar 2018: Architectuursymposium in samenwerking met CAST Spoorzone

Minisymposium met o.m. architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen die een boek samenstelde over Maison d’Artiste, onvoltooid icoon van De Stijl.

Onderwerp o.m.: wat betekenen de verworvenheden van De Stijl voor de hedendaagse architectuur en vormgeving? En meer in het bijzonder: wat kan De Stijl betekenen voor stedenbouwkundige ingrepen in Tilburg? M.m.v. diverse spraakmakende architecten.