Actueel


(HER)BELEEF THE FUTURE IS FEMALE – PRESENTATIE FILMVERSLAG THE FUTURE IS FEMALE

Agendagegevens
expositie                                   filmvertoning The Future is Female, registratie/compilatie Nienke Eijsink
duur                                          2 t/m 15 november 2018
locatie                                       Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein 10, Tilburg
meer info                                 www.destijltilburg.nl en 06 22 800 638 (Ingrid Luycks)
openingstijden                       ma t/m vr 9.00-21.00, za 9.00-17oo; zo  13.00-17.00 uur, toegang gratis

Eind november 2017 organiseerde De Stijl@Tilburg een ‘diner culturel’ met vijf Vrouwen des Vaderlands, en Hanneke Groenteman als gespreksleider. Plaats van handeling was de toen net gerenoveerde Polygonale Loods in de Tilburgse Spoorzone waar het splinternieuwe restaurant EVE zich had gevestigd. Honderdvijftig gasten waren getuige van een bijzondere gebeurtenis. Aanleiding voor de bijeenkomst was de viering van 100 jaar De Stijl én 100 jaar Vrouwenkiesrecht.

U kunt hieronder de gecomprimeerde versie van het beeldverslag van deze avond, die plaatsvond onder de titel The Future is Female.

Achtergrond The Future is Female:
Het projectteam van DeStijl@Tilburg constateerde dat voor de internationale Stijlbeweging (waarvan oprichter Theo van Doesburg de eerste contouren in Tilburg schetste) met name de vernieuwingsgedachte een sleutelbegrip was. Op alle maatschappelijke fronten moest de nieuwe eeuw ánders, béter. Ondanks deze vernieuwingsgezindheid waren het 100 jaar geleden echter vooral mannen die binnen De Stijl de dienst uitmaakten.

Anno 2017 zijn de kaarten in de culturele wereld anders geschud: in 2017 telde Nederland op enig moment maar liefst 5 vrouwen die binnen hun vakgebied de eretitel Vrouw des Vaderlands kregen. Behalve een Denker des Vaderlands, Marli Huijer waren dat een dichter, Esther Naomi Perquin, de (Tilburgse) Mayke Nas, componist, theoloog Janneke Stegeman en Robin de Puy als fotograaf des vaderlands. Helaas moest de laatste verstek laten gaan, maar vonden wij een waardige vervanger in de persoon van Jessica van Geel die een boeiende bijdrage over Truus Schröder-Schräder hield, minnares van Gerrit Rietveld voor wie het beroemde Schröderhuis werd gebouwd. Van Geels boek, I love you Rietveld, is zojuist verschenen.

Parallel aan het jubileum van De Stijl viel in 2017 ook 100 jaar (passief) Vrouwenkiesrecht te vieren. Een doorbraak van jewelste was het toen in die nog jonge 20e eeuw ook de andere helft van Nederland een stem in het maatschappelijk bestel verwierf.

In Tilburg werd 100 jaar na dato de vernieuwingsgedachte van De Stijl én die van het Vrouwenkiesrecht met THE FUTURE IS FEMALE tegen het hedendaagse licht gehouden. Daarbij wisten de koplopers in de cultuurwereld van vandaag met hun inspirerende  optredens onder leiding van de éminence grise van de journalistiek Hanneke Groenteman het verleden met het hier en nu te verbinden.

Het gedicht van Ester Naomi Perquin dat ze speciaal voor deze avond schreef :

Coming of age

We kwamen thuis en niemand wist meer wie we waren. We hadden
benen gekregen. Borsten. Billen. We konden roken zonder
hoesten, schrikken zonder gillen. We waren eindelijk
volmaakt. Niemand kende onze naam.

Tot dat punt bestond de wereld voor andermans ogen. Nu knapten we
uit huwelijksbanden, vredesverdragen, de omhelzing van het
ouderlijk huis. We stonden op de middenstip,

het geluid van wat breekt schoot als een pijl door de hoge herhaling
van bogen, de kerk door, de straat op. We grepen de macht
die was ontglipt. We hadden tijd.

Niemand kende onze naam. We voelden ons heimelijk God,
verfden onze ogen, voelden ons vlees. En wat kwam
van ons vlees. Aan weerszijden bleef de verwachting
in leven: begrip, geduld, een mand vol vuile was
waarin we ons onopgemerkt bewogen.

Het werd tijd. We waren op de hoogte: straks kwam de duizeling
van ijle lucht. De eenzaamheid. Straks braken vorm en lijn.
Maar wij waren een ander en uit een ander keer je
niet meer terug. We schreven onze naam.
‘Wie boven is kan niet beneden zijn’.

Ester Naomi Perquin ( bij diner culturel Vijf Vrouwen des Vaderlands 3 november 2017)